English

bm_skodajs_logo_rgb_logo_colorCENEN  ZČU Plzeň

JADERNÉ DNY 2024 na ZČU v Plzni 12. 9. - 17. 10.

Zajímá vás jaderná energie?

Znáte energetické problémy současnosti?
Chcete vědět, jak funguje jaderný reaktor?
Je jaderná energie bezpečná?
Ekologická? Užitečná? Zjistěte to sami!
Navštivte originální výstavu v prostorách ZČU v Plzni.

Soutěže o tablety při každé prezentaci

Přednáší experti z oboru

Přednáší experti z oboru

Soutěže
o tablety při každé prezentaci

Posterová sekce pro studenty

 
Chtěli byste prezentovat svoji bakalářskou, diplomovou nebo disertační práci z oblasti jaderné energetiky? Nebo máte jen zajímavé téma z této oblasti a jste studentem?
Pak využijte jedinečné příležitosti prezentovat se na Jaderných dnech 2024, připravte zajímavý poster a vyhrajte finanční odměnu!


Zaslané postery rozdělíme do tří kategorií dle prezentované závěrečné práce či Vašeho aktuálního studia následovně:

A) Bakalářské práce nebo studenti bakalářských studijních programů
B) Diplomové práce nebo studenti magisterských studijních programů

C) Disertační práce nebo studenti doktorských studijních programů

Akceptovány jsou postery ohledně závěrečných prací, které budou obhajovány v roce 2024, příp. byly obhájeny v roce 2023. Účastnit se mohou studenti českých i zahraničních vysokých škol.

Postery v každé kategorii posoudí odborná komise, která bude složena z akademických i neakademických odborníků z oblasti jaderné energetiky a v každé sekci vybere tři nejlepší příspěvky. Autoři těchto příspěvků budou finančně ohodnoceni dle pořadí následovně:

1. místo - 15 000 Kč
2. místo - 10 000 Kč
3. místo - 8 000 Kč
Registrovat poster
 
Registrace je otevřena do 18.7.2024, poster je třeba zaslat do 18.7.2024

Tematické prezentace pro střední školy

Žijeme v poli záření

 

 • přednášející: zástupce Katedry jaderných reaktorů FJFI ČVUT
 • 18. 9. 2024 v 9:00

pokud máte zájem o přednášku, kontaktujte nás
lucie.grusova@skoda-js.cz

Pojem „záření“ je často spojován s obavami z provozu jaderných elektráren. Málokdo si však uvědomuje, že zemský povrh, fauna i flora jsou tvořeny také radioaktivními prvky. Všechny živé organizmy jsou navíc vystaveny záření, které přichází z vesmíru. Přesto se člověk v tomto prostředí vyvinul a žije spokojeně a bez zdravotních následků.  Zdroje radioaktivního záření si často spojujeme s provozem jaderných elektráren, ale významné uplatnění ionizujícího záření lze nalézt v průmyslu, chemii, biologii a medicíně. Každý z nás byl někdy na rentgenu, nebo slyšel o počítačové tomografii a magnetické rezonanci. Ionizující záření se využívá pro nedestruktivní testování materiálů, měření tlouštěk polotovarů nebo také v hlásičích požárů, sterilizaci potravin a jiné Přestože je využití ionizujícího záření velmi široké a pomáhá nám v různých odvětvích lidské činnosti nelze zanedbat jeho potenciální nebezpečnost. Jakou dávku záření dostaneme při lékařském vyšetření nebo při návštěvě jaderné elektrárny? A co přírodní radionuklidy, které nás obklopují?

Od přírodního jaderného reaktoru k jaderné energetice

  

 • přednášející: Ing. Jan Zdebor, CSc. (ZČU/FST)
 • 25. 9. 2024 v 9:00

pokud máte zájem o přednášku, kontaktujte nás
lucie.grusova@skoda-js.cz

Prvním konstruktérem jaderného reaktoru schopného udržet štěpnou řetězovou reakci nebyl paradoxně člověk, ale sama příroda. V africké oblasti známé pod názvem Oklo se nacházelo několik jaderných reaktorů přímo v přírodě. Přednáška se zaměřuje na historický popis fyzikálního fenoménu štěpení od těchto prvních přírodních reaktorů, přes první pokusy umělého spuštění štěpné řetězové reakce až po dnešní masové využívání jaderné energie v energetice. To vše a ještě mnoho dalšího je obsahem této přednášky. Přednáška je doprovázená promítáním atraktivní prezentace fotografií, grafů a kreseb.

Mýty a fakta o jádru (+ Fukušima 13 let poté)

   

 • přednášející: doc. Ing. Václav Dostál, Sc.D. (ČVUT/FS)
 • 2. 10. 2024 v 9:00

pokud máte zájem o přednášku, kontaktujte nás
lucie.grusova@skoda-js.cz

Havárie v japonské jaderné elektrárně Fukušima důrazně upozornila na rizika spojená s využíváním jaderné energie. V některých zemích měla zásadní vliv na další provoz jaderných elektráren.

V souvislosti s využíváním jaderné energie se stále vytváří mýty o zásadním vlivu na životní prostředí spojené s využíváním jaderné energie. Zodpovědné posuzování rizik spojených s využíváním jaderné energie je součástí této přednášky. Zahrnuje rovněž informaci o havárii v elektrárně Fukušima, shrnuje současný stav elektrárny a zabývá se událostmi po celém světě, které následovaly jako reakce na havárii. Přednáška je doprovázená promítáním atraktivní prezentace fotografií, grafů a kreseb.

Energetický mix a role jaderné energetiky

  

  • přednášející: zástupce ČEZ, a. s.
 • 9. 10. 2024 v 9:00

pokud máte zájem o přednášku, kontaktujte nás
lucie.grusova@skoda-js.cz

Globální pohled na energetiku v současném světě, nutnost uvědomění si hodnoty dostupné energie a důležitosti jejího dostatku, dostupnosti zdrojů a jejich vyčerpatelnosti, to vše je obsahem této přednášky. Ta dále stručně představí všechny typy zdrojů energetického mixu a jejich výhody a nevýhody. V přednášce je také srozumitelný výklad principu a práce jaderné elektrárny. Popíše štěpnou reakci, způsoby jejího řízení, základní komponenty jaderné elektrárny a jejich funkci a soustředí se na bezpečnost jaderné elektrárny a její místo v energetickém mixu. Přednáška je doprovázená promítáním atraktivní prezentace fotografií, grafů a kreseb.

Životní prostředí a radioaktivní odpady

  

  • přednášející: zástupce SÚRAO
 • 16. 10. 2024 v 9:00

pokud máte zájem o přednášku, kontaktujte nás
lucie.grusova@skoda-js.cz

Provoz jaderných zařízení, nejen jaderných elektráren, a jejich vyřazování z provozu po ukončení životnosti produkuje velké množství radioaktivních odpadů nebo jen potenciálně radioaktivních materiálů. Část těchto materiálů může být uvolněna do životního prostředí bez nutnosti jejich dlouhodobého skladování pod kontrolou, jiná část musí být dlouhodobě bezpečně skladována.

A jaké jsou perspektivy, můžeme se spolehlivě těchto odpadů zbavit?

Přednáška rovněž obsahuje informaci o cestě uranu od těžby, přes obohacovací proces, výrobu jaderného paliva, ozáření v jaderném reaktoru až po způsoby nakládání s použitým palivem od okamžiku vyvezení z jaderného reaktoru.


Na výstavě uvidíte

 • Modely reaktorů
 • Modely kontejnerů na vyhořelé palivo
 • Model hlubinného úložiště
  na vyhořelé palivo
 • Mlžnou komoru
 • Model palivové tyče pro tlakovodní PWR1000 reaktory
 • Radiometr
 • a mnohem více...

Jaderné noviny

Našim příznivcům přinášíme pravidelný přehled aktuálního dění v jaderné energetice.

 

Jaderný-týdeník-19

Stáhnout PDF (1.49 MB)

Jaderný-týdeník-20

Stáhnout PDF (1.83 MB)

Jaderný-týdeník-21

Stáhnout PDF (1.85 MB)

Jaderný-týdeník-22

Stáhnout PDF (1.90 MB)

Jaderný-týdeník-23 _RZ

Stáhnout PDF (747.19 kB)

Jaderný-týdeník-24

Stáhnout PDF (830.57 kB)

Jaderný-týdeník-25

Stáhnout PDF (705.45 kB)

Jaderný-týdeník-26

Stáhnout PDF (784.36 kB)

Jaderný-týdeník-27

Stáhnout PDF (966.36 kB)

Jaderný-týdeník-28

Stáhnout PDF (1.06 MB)

Jaderný-týdeník-29

Stáhnout PDF (1.39 MB)

Jaderný-týdeník-30

Stáhnout PDF (925.11 kB)

Jaderný-týdeník-31_RZ

Stáhnout PDF (812.96 kB)

Jaderný-týdeník-32

Stáhnout PDF (758.08 kB)

Jaderný-týdeník-33

Stáhnout PDF (1.07 MB)

Jaderný-týdeník -34

Stáhnout PDF (808.83 kB)

Jaderný-týdeník-35

Stáhnout PDF (1.13 MB)

Jaderný-týdeník-36

Stáhnout PDF (725.14 kB)

Jaderný-týdeník-37

Stáhnout PDF (956.87 kB)

Jaderný-týdeník-38

Stáhnout PDF (837.28 kB)

Jaderný-týdeník-39

Stáhnout PDF (773.34 kB)

Jaderný-týdeník-40

Stáhnout PDF (931.43 kB)

Jaderný-týdeník-41

Stáhnout PDF (814.37 kB)

Jaderný-týdeník-42

Stáhnout PDF (723.42 kB)

Jaderný-týdeník-43

Stáhnout PDF (761.95 kB)

Jaderný-týdeník-44

Stáhnout PDF (914.53 kB)

Jaderný-týdeník-45

Stáhnout PDF (871.30 kB)

Jaderný-týdeník-46

Stáhnout PDF (893.54 kB)

Jaderný-týdeník-47

Stáhnout PDF (800.38 kB)

Jaderný-týdeník-48

Stáhnout PDF (741.63 kB)

Jaderný-týdeník-49

Stáhnout PDF (709.27 kB)

Jaderný-týdeník-50

Stáhnout PDF (1.07 MB)

Jaderný-týdeník-51

Stáhnout PDF (916.79 kB)

Jaderný-týdeník-52

Stáhnout PDF (756.55 kB)

Jaderný-týdeník-43

Stáhnout PDF (657.42 kB)

Jaderný-týdeník-45

Stáhnout PDF (670.29 kB)

Jaderný-týdeník-52

Stáhnout PDF (702.61 kB)

Jaderný-týdeník-47

Stáhnout PDF (671.73 kB)

Jaderný-týdeník-44

Stáhnout PDF (734.86 kB)

Jaderný-týdeník-48

Stáhnout PDF (764.20 kB)

Jaderný-týdeník-46

Stáhnout PDF (689.08 kB)

Jaderný-týdeník-49

Stáhnout PDF (738.67 kB)

Jaderný-týdeník-51

Stáhnout PDF (794.54 kB)

Jaderný-týdeník-50

Stáhnout PDF (868.94 kB)

Jaderný-týdeník-1

Stáhnout PDF (791.64 kB)

Jaderný-týdeník-2

Stáhnout PDF (948.58 kB)

Jaderný-týdeník-3

Stáhnout PDF (912.83 kB)

Jaderný-týdeník-4

Stáhnout PDF (805.18 kB)

Jaderný-týdeník-5

Stáhnout PDF (802.87 kB)

Jaderný-týdeník-6

Stáhnout PDF (742.56 kB)

Jaderný-týdeník-7

Stáhnout PDF (824.51 kB)

Jaderný-týdeník-8

Stáhnout PDF (719.34 kB)

Jaderný-týdeník-9

Stáhnout PDF (753.03 kB)

Jaderný-týdeník-10

Stáhnout PDF (763.43 kB)

Jaderný-týdeník-11

Stáhnout PDF (582.94 kB)

Jaderný-týdeník-12

Stáhnout PDF (636.01 kB)

Jaderný-týdeník-13

Stáhnout PDF (694.16 kB)

Jaderný-týdeník-14

Stáhnout PDF (768.19 kB)

Jaderný-týdeník-15

Stáhnout PDF (703.30 kB)

Jaderný-týdeník-16

Stáhnout PDF (680.26 kB)

Jaderný-týdeník-17

Stáhnout PDF (749.42 kB)

Jaderný-týdeník-18

Stáhnout PDF (683.93 kB)

Jaderný-týdeník-19

Stáhnout PDF (738.23 kB)

Jaderný-týdeník-20

Stáhnout PDF (728.17 kB)

Jaderný-týdeník-21

Stáhnout PDF (660.63 kB)

Jaderný-týdeník-22

Stáhnout PDF (589.25 kB)

Jaderný-týdeník-23

Stáhnout PDF (804.69 kB)

Jaderný-týdeník-24

Stáhnout PDF (728.45 kB)

Jaderný-týdeník-25

Stáhnout PDF (837.52 kB)

Jaderný-týdeník-26

Stáhnout PDF (726.62 kB)

Jaderný-týdeník-27

Stáhnout PDF (855.96 kB)

Jaderný-týdeník-28

Stáhnout PDF (765.23 kB)

Jaderný-týdeník-29

Stáhnout PDF (677.67 kB)

Jaderný-týdeník-30

Stáhnout PDF (789.18 kB)

Jaderný-týdeník-31

Stáhnout PDF (614.34 kB)

Jaderný-týdeník-32

Stáhnout PDF (691.64 kB)

Jaderný-týdeník-33

Stáhnout PDF (744.69 kB)

Jaderný-týdeník-34

Stáhnout PDF (655.72 kB)

Jaderný-týdeník-35

Stáhnout PDF (791.13 kB)

Jaderný-týdeník-36

Stáhnout PDF (662.45 kB)

Jaderný-týdeník-37

Stáhnout PDF (768.40 kB)

Jaderný-týdeník-38

Stáhnout PDF (738.21 kB)

Jaderný-týdeník-39

Stáhnout PDF (651.44 kB)

Jaderný-týdeník-40

Stáhnout PDF (701.41 kB)

Jaderný-týdeník-41

Stáhnout PDF (663.42 kB)

Jaderný-týdeník-42

Stáhnout PDF (659.93 kB)

 

Jaderný-týdeník-1

Stáhnout PDF (661.27 kB)

Jaderný-týdeník-2

Stáhnout PDF (846.65 kB)

Jaderný-týdeník-3

Stáhnout PDF (842.29 kB)

Jaderný-týdeník-4

Stáhnout PDF (1008.23 kB)

Jaderný-týdeník-5

Stáhnout PDF (679.86 kB)

Jaderný-týdeník-6

Stáhnout PDF (768.07 kB)

Jaderný-týdeník-7

Stáhnout PDF (750.38 kB)

Jaderný-týdeník-8

Stáhnout PDF (651.28 kB)

Jaderný-týdeník-9

Stáhnout PDF (728.73 kB)

Jaderný-týdeník-10

Stáhnout PDF (749.08 kB)

Jaderný-týdeník-11

Stáhnout PDF (576.92 kB)

Jaderný-týdeník-12

Stáhnout PDF (3.54 MB)

Jaderný-týdeník-13

Stáhnout PDF (626.57 kB)

Jaderný-týdeník-14

Stáhnout PDF (732.92 kB)

Jaderný-týdeník-15

Stáhnout PDF (5.64 MB)

Jaderný-týdeník-16

Stáhnout PDF (867.00 kB)

Jaderný-týdeník-17

Stáhnout PDF (491.43 kB)

Jaderný-týdeník-18

Stáhnout PDF (973.09 kB)

Jaderný-týdeník-19

Stáhnout PDF (464.90 kB)

Jaderný-týdeník-20

Stáhnout PDF (742.38 kB)

Jaderný-týdeník-21

Stáhnout PDF (698.64 kB)

Jaderný-týdeník-22

Stáhnout PDF (544.68 kB)

Jaderný-týdeník-23

Stáhnout PDF (599.28 kB)

 

jt23


Prezentace z konferencí

23. 9. 2020 / 1. den konference
10:00 Zahájení

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor Západočeské univerzity v Plzni

garant JD 2020 – Ing. Jan Zdebor, CSc. (proděkan FST/ZČU)

Zahájení moderuje Mgr. Kamila Kolářová, vedoucí odboru vnějších vztahů ZČU.

videozáznam zahájení zde

 

10:30–12:30 Plenární zasedání

PhDr. Tomáš Ehler, MBA – ředitel odboru jaderné energetiky MPO - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Vladivoj Řezník – člen týmu vládního zmocněnce pro JE - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Petr Závodský – předseda PAS a generální ředitel EDU II, a. s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. František Krček – místopředseda PAS a GŘ ŠKODA JS a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc. – ČVUT/FJFI - předseda CENEN - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Plenární zasedání moderuje Ing. Jan Zdebor, CSc. (proděkan FST/ZČU).

 

Jednání v sekcích
13:30–15:30 1. SEKCE „Nové projekty a technologie pro JE“

odborný garant: doc. Ing. František Hezoučký, Ph.D., ZČU

CGNPC (Čína) - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

KHNP (Jižní Korea) - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

ROSATOM (Rusko) - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

EdF (Francie) - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

 

16:00–18:00 2. SEKCE „SKŘ pro JE – současný stav a vývojové perspektivy“

odborný garant: Ing. Karel Stočes, ZAT a.s.

Ing. Karel Stočes, ZAT a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Tomáš Záruba, ŠKODA JS a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Jiří Matoušek, dataPartner s.r.o. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc., Fakulta aplikovaných věd ZČU - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Petr Burian, Fakulta elektrotechnická ZČU - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

 

24. 9. 2020 / 2. den konference
9:00–11:00 3. SEKCE „Nové materiály a technologie pro JE“

odborný garant: RNDr.Milan Brumovský, CSc., ÚJV Řež, a.s.
odborný garant: Ing. Jiří Žďárek, CSc., ÚJV Řež

Ing. Jiří Žďárek, ÚJV Řež a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Martin Ševeček, Ph.D., FJFI ČVUT; ALVEL a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Ladislav Benýr, ŠKODA JS a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Antonín Rudolf, ŠKODA JS a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

 

11:30–13:30 4. SEKCE „Vyřazování JE a dlouhodobé skladování RAO“

odborný garant: Ing. Jan Jílek, ŠKODA JS a.s.

Ing. Jiří Marek, prezident spolku Jaderní veteráni - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Václav Svoboda, ŠKODA JS a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Michal Mikulášek, ŠKODA JS a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. František Huptych, ÚJV Řež, a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

 

14:00–16:00 5. SEKCE „Turbíny pro jaderné elektrárny a odběr tepla pro dálkové vytápění“

odborný garant: Ing. Jiří Fiala, Doosan Škoda Power

Dr. Ing. Jaroslav Synáč, Fakulta strojní ZČU - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Martin Zoubek, Doosan Škoda Power - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Tomáš Radnic, Ústav termomechaniky AV ČR - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Petr Neuman, CSc., NEUREG sdr. Praha - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

doc. Ing. Radek Škoda, Ph.D., ČVUT - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

15. 9. 2021 / 1. den konference
10:00 Zahájení

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor Západočeské univerzity v Plzni

garant JD 2021 – Ing. Jan Zdebor, CSc. (proděkan FST/ZČU)

Zahájení moderuje Mgr. Kamila Kolářová, vedoucí odboru vnějších vztahů ZČU.

videozáznam zahájení zde

 

10:30–12:15 Plenární zasedání

PhDr. Tomáš Ehler, MBA – ředitel odboru jaderné energetiky MPO - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Dr. John Roberts – oddělení jaderné energetiky IAEA- prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Petr Závodský – předseda PAS a generální ředitel EDU II, a. s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. František Krček – místopředseda PAS a GŘ ŠKODA JS a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc. – ČVUT/FJFI - předseda CENEN - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

doc. Ing. František Hezoučký, Ph.D. – ZČU - jaderný expert - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Plenární zasedání moderuje Ing. Jan Zdebor, CSc. (proděkan FST/ZČU).

 

Jednání v sekcích
13:30–15:30 1. SEKCE „Nové projekty a technologie pro JE“

odborný garant: doc. Ing. František Hezoučký, Ph.D., ZČU

WESTINGHOUSE (USA) - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

KHNP (Jižní Korea) - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

ROSATOM (Rusko) - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

EdF (Francie) - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Hanhikivi (Finsko) - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

 

16:00–18:00 2. SEKCE „SKŘ pro JE – současný stav a vývojové perspektivy“

odborný garant: Ing. Karel Stočes, ZAT a.s.

Ing. Karel Stočes, ZAT a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Tomáš Záruba, ŠKODA JS a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

dataPartner s.r.o. - videozáznam vystoupení zde

Ing. Jana Kubínová, Rolls-Royce Civil Nuclear - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

  

16. 9. 2021 / 2. den konference
9:00–11:00 3. SEKCE „Nové materiály a technologie pro JE“

odborný garant: RNDr. Milan Brumovský, CSc., ÚJV Řež, a.s.

Ing. Jana Kalivodová, Ph.D., Centrum výzkumu Řež s.r.o. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

prof. Pablo Rubiolo, INP Grenoble, France - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Tomáš Soukup, ŠKODA JS a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Ladislav Benýr, ŠKODA JS a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Martin Vaňkát, Centrum výzkumu Řež s.r.o. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Josef Běláč, ALVEL a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

 

11:30–13:30 4. SEKCE „Vyřazování JE a dlouhodobé skladování RAO“

odborný garant: Ing. Jan Jílek, ŠKODA JS a.s.

odborný garant: Ing. Miroslav Božik, Ph.D., JAVYS a.s.

Ing. Jan Hrbek, Ph.D., Centrum výzkumu Řež s.r.o. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Tomáš Fischer, JAVYS a.s. - videozáznam vystoupení zde

Ing. Peter Krupa, JAVYS a.s. - videozáznam vystoupení zde

Ing. Jaromír Sud, SÚRAO - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Václav Svoboda, ŠKODA JS a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Michal Mikulášek, ŠKODA JS a.s.- prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

 

14:00–16:00 5. SEKCE „Turbíny pro jaderné elektrárny a odběr tepla pro dálkové vytápění“

odborný garant: Ing. Jiří Fiala, expert pro energetiku

prof. Ing. Michal Kolovratník, CSc., doc. Ing. Václav Dostál, Ph.D., ČVUT - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Luboš Prchlík, Ph.D., Doosan Škoda Power - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

doc. Ing. Martin Luxa, Ph.D., Ing. David Šimurda, Ph.D., Ústav termomechaniky AV ČR - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Petr Neuman, CSc., NEUREG sdr. Praha - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Hussein Abushamah, FEL ZČU - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Jan Černý, CPE - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

14. 9. 2022 / 1. den konference
10:00 Zahájení

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor Západočeské univerzity v Plzni

garant JD 2022 – Ing. Jan Zdebor, CSc. (proděkan FST/ZČU)

Zahájení moderuje Mgr. Šárka Stará, tisková mluvčí ZČU.

videozáznam zahájení zde

 

10:15–12:15 Plenární zasedání

Ing. Pavel Šotola – poradce náměstka ministra MPO - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Dr. John Roberts – oddělení jaderné energetiky IAEA- prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Zbyněk Mrázek – místopředseda PAS a ředitel projektu EDU II, a. s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. František Krček – předseda PAS a GŘ ŠKODA JS a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

prof. Dr. Leon Cizelj – prezident ENS a ENEN - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc. – ČVUT/FJFI - předseda CENEN - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

RNDr. Vladimír Wagner, CSc. – Akademie věd ČR - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Plenární zasedání moderuje Ing. Jan Zdebor, CSc. (proděkan FST/ZČU).

 

Jednání v sekcích
13:30–15:30 1. SEKCE „Nové projekty a technologie pro JE“

odborný garant: doc. Ing. František Hezoučký, Ph.D., ZČU

Arnaud Douveneau, Nuward, EDF (Francie) - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Min Whan Chang, KHNP (Jižní Korea) - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Julie Gorgemans, Westinghouse (USA) - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Noel Camarcat, Jan Bartak, NucAdvisor (Francie) - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Balazs Lakatos, MVM EGI (Maďarsko) - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

 

16:00–18:00 2. SEKCE „SKŘ pro JE – současný stav a vývojové perspektivy“

odborný garant: Ing. Tomáš Záruba, ŠKODA JS a.s.

Ing. Tomáš Záruba, ŠKODA JS a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Robert Peca, OSC, a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Bc. Zdeněk Ondráček, TES s.r.o. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Michal Pánik, Framatome Controls Bratislava - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Karel Stočes, ZAT a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

 

15. 9. 2022 / 2. den konference
9:00–11:00 3. SEKCE „Nové materiály a technologie pro JE“

odborný garant: Ing. Daneš Burket, Ph.D., ČNS

Ing. Leoš Křivský, CV Řež s.r.o. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

prof. Pablo Rubiolo, INP Grenoble, France - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Ladislav Benýr, ŠKODA JS a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Stanislav Linhart, Ph.D., ALVEL a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Antonín Rudolf, ŠKODA JS a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

 

11:30–13:30 4. SEKCE „Vyřazování JE a dlouhodobé skladování RAO“

odborný garant: RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D., SÚRAO

Ing. Jan Hrbek, Ph.D., CV Řež s.r.o. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D., SÚRAO - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Zdena Lahodová, SÚRAO - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Marián Vrtoch, JAVYS, a.s.- prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

 

14:00–16:00 5. SEKCE „Turbíny pro jaderné elektrárny a odběr tepla pro dálkové vytápění“

odborný garant: Ing. Jiří Fiala, energetický expert

prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc., STU Bratislava - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

doc. Ing. Martin Luxa, Ph.D., Ing. David Šimurda, Ph.D., Ústav termomechaniky AV ČR - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Jan Peterka, Doosan Škoda Power s.r.o. - videozáznam vystoupení zde

Ing. Petr Neuman, CSc., NEUREG sdr. Praha - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

14.9. 2023 / 1. den konference
10:00 Zahájení

prof. Ing. Josef Basl CSc., prorektor Západočeské univerzity v Plzni

garant JD 2023 – Ing. Jan Zdebor, CSc., FST/ZČU

Zahájení moderuje Mgr. Kamila Kolářová, vedoucí odboru vnějších vztahů ZČU.

 

10:30–13:00 1. Kulatý stůl „Podíl JE na energetickém mixu EU a ČR“

PhDr. Tomáš Ehler, Ph.D. MBA – ředitel odboru jaderné energetiky MPO - prezentace zde, videozáznam bude doplněn.

Ing. Jan Barták, Ph.D. – prezident společnosti Nucadvisor - prezentace zde, videozáznam bude doplněn.

prof. Dr. Leon Cizelj – prezident ENS a ENEN - prezentace zde, videozáznam bude doplněn.

Ing. Karel Vinkler, MBA – ředitel sekce Strategie ČEPS, a. s. - prezentace zde, videozáznam bude doplněn.

Ing. Petr Závodský – předseda PAS a GŘ EDU II a.s. - prezentace zde, videozáznam bude doplněn.

JUDr. Daniel Procházka – provozní a obchodní ředitel Doosan Škoda Power s. r. o. - prezentace zde, videozáznam bude doplněn.

Ing. František Krček – předseda PAS a GŘ ŠKODA JS a. s. - prezentace zde, videozáznam bude doplněn.

Jednání u kulatého stolu moderuje Ing. Jan Zdebor, CSc. (FST/ZČU).

 

Jednání v sekcích
15:00–16:30 1. SEKCE „Nové projekty pro JE v EU a v ČR a výchova nových odborníků“

odborný garant: prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc., ČVUT/FJFI

Ashok Ganesan, MAAE - prezentace zde, videozáznam bude doplněn.

Karen Daifuku, výkonná ředitelka I2EN - prezentace zde, videozáznam bude doplněn.

Ki Sig Kang, Ph.D., P.E., KINGS - prezentace zde, videozáznam bude doplněn.

Ing. Patrik Soukup, EDU II - prezentace zde, videozáznam bude doplněn.

Balazs Lakatos, MVM EGI - prezentace zde, videozáznam bude doplněn.

 

16:45–18:15 2. SEKCE „Konec palivového cyklu JE“

odborný garant: RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D., ředitel SÚRAO

RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D., SÚRAO - prezentace zde, videozáznam bude doplněn.

Ing. Stanislav Linhart, Ph.D., ALVEL a.s.- prezentace zde, videozáznam bude doplněn.

Ing. Michaela Matulová, SÚRAO - prezentace zde, videozáznam bude doplněn.

Ing. Václav Svoboda, ŠKODA JS a. s. - prezentace zde, videozáznam bude doplněn.

RNDr. Tibor Rapant, Ph.D., JAVYS a.s. - prezentace zde, videozáznam bude doplněn.

 

15.9. 2022 / 2. den konference
9:00–11:00  2. Kulatý stůl „Jaderná energetika a teplárenství – perspektivy zásobování teplem v ČR“

Ing. Silvana Jirotková, ředitelka útvaru SMR ČEZ, a. s. - prezentace zde, videozáznam bude doplněn.

Ing. Jiří Vecka, Teplárenské sdružení ČR - prezentace zde, videozáznam bude doplněn.

Ing. Štěpán Šmída, vedoucí obchodu Businness Drivers Doosan Škoda Power s. r. o. - prezentace zde, videozáznam bude doplněn.

RNDr. Vladimír Wagner, CSc., Akademie věd ČR- prezentace zde, videozáznam bude doplněn.

Jednání u kulatého stolu moderuje Ing. Jiří Marek (prezident Jaderných veteránů ČR)

 

Jednání v sekcích
11:15–13:00 3. SEKCE „Jaderné zdroje tepla pro dálkové vytápění“

odborný garant: Ing. Jiří Fiala, energetický expert

Ing. Tereza Kubíková, Doosan Škoda Power s.r.o. - prezentace zde, videozáznam bude doplněn.

Ing. Martin Čermák, Ph.D., SUAS Group - prezentace zde, videozáznam bude doplněn.

Ing. Martin Šroubek, MBA, Teplárny Brno a.s. - prezentace zde, videozáznam bude doplněn.

Ing. Jan Barták, Ph.D., Nucadvisor, Calogena - prezentace zde, videozáznam bude doplněn.

Ing. Lucie Židová, CH projekt Plzeň s.r.o. - prezentace zde, videozáznam bude doplněn.

Ing. Petr Neuman, NEUREG s.r.o. - prezentace zde, videozáznam bude doplněn.

 

13:30–15:30 4. SEKCE „LTO“

odborný garant: Ing. Jiří Sedlák, ÚJV Řež, a.s.

Ing. Jan Wandrol, ÚJV Řež a.s. - prezentace zde, videozáznam bude doplněn.

Ing. Jan Barták, Ph.D., Nucadvisor - prezentace zde, videozáznam bude doplněn.

Ing. Miroslav Žamboch, ÚJV Řež a.s. - prezentace zde, videozáznam bude doplněn.

Ing. Jiří Sedlák, ÚJV Řež a.s. - prezentace zde, videozáznam bude doplněn.


Studentské postery

1. místo - Jana Kittnerová a další: Sorpce vybraných radionuklidů na cementové materiály

2. místo - J. Závorka a další: Analýza axiální profilace palivového proutku s Gd2O3 pro palivo VVER-1000

3. místo - J. Syblík a další: Subchannel Analysis of VVER-440 using SUBCHANFLOW

M. Cihlář a další: Czech Nickel-based Superalloy MoNiCr Is a Superior Construction Material for Molten Salt Reactors
D. Mašata a další: TEPLATOR: Basic Economics Study on the Competiveness of the Concept
T. Peltan a další: Natural Uranium as Alternative Fuel for TEPLATOR
E. Vilímová a další: Possible Implementation of Ex-Core Measurement in TEPLATOR
M. Volf a další: CFD Simulation of the Cooling System of a Calorimeter Detector
M. Zeman a další: TEPLATOR DEMO: Basic Design of the Primary Circuit

Jana Kittnerová a další - Sorpce vybraných radionuklidů na cementové materiály  J. Závorka a další: Analýza axiální profilace palivového proutku s Gd203 pro palivo VVER 1000  J. Syblík a další: Subchannel Analysis of VVER 440 using SUBCHANFLOW M. Cihlář a další: Czech Nickel-based Superalloy MoNiCr Is a Superior Construction Material for Molten Salt ReactorsM. Zeman a další: TEPLATOR DEMO: Basic Design of the Primary CircuitD. Mašata a další: TEPLATOR: Basic Economics Study on the Competiveness of the ConceptT. Peltan a další: Natural Uranium as Alternative Fuel for TEPLATORE. Vilímová a další: Possible Implementation of Ex-Core Measurement in TEPLATORM. Volf a další: CFD Simulation of the Cooling System of a Calorimeter Detector

Bakalářský studijní program

1. místo - Jana SKÁLOVÁ, Fakulta zdravotnických studií ZČU, Plzeň: Effect of the Ionizing Radioation Dose on Histone H2AX

2. místo - Anna GOLUBKO, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze: Corrosion behaviour of materials for molten-solt reactors

3. místo - Konstiantyn SKRYPNYK, Kharkiv National University of Radio Electronics, Ukrajina: Modelling of automated controls processes of the water level in the steam generators of the nuclear power plants

 

Magisterský studijní program

1. místo - Pavol KOSIAK, Fakulta strojní ZČU, Plzeň: Modelling of transonic flow through turbine blade cascade TR-U-9

2. místo - Ivan MYKHAILYUK, Vinnytsya National Technical University, Ukrajina: Improving the quality of diagnosing power transformers using FRAnalizer

3. místo - Kamila KHUZHAZHINOVA, Tomsk Polytechnic University, Rusko: Development of a psychophysical testing metodology aimed at identyfying persons potentiallly prone to committing malicious acts at nuclear fuel cycle facilities

 

Doktorský studijní program

1. místo - Miroslav GLEITZ, České vysoké učení technické v Praze: High Heat Flux Cooling

2. místo - Petr KLAVÍK, Fakulta strojní ZČU, Plzeň: PIV Modeling of the Flow behind the Mixing Grids

3. místo - Jan SYBLÍK, České vysoké učení technické v Praze: Supercritical CO2 Cycles for Fusion Power Plants

  

Sborník posterů ke stažení zde
Bakalářský studijní program

1. místo - Ondřej LACHOUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT, Praha: Analysis of Operational Characteristics of a SMR with ATF

2. místo - Jan ULLMANN, Fakulta elektrotechnická, ZČU: SMRs Technologies for District Heating in the Czech Republic

3. místo - Josef SABOL, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT, Praha: Nuclear Reactors for Space Exploration

 

Magisterský studijní program

1. místo - Matyáš JUNEK, Fakulta strojní, ČVUT, Praha: Printed Circuit Heat Exchanger (PCHE) Design Code Development in Python Language

2. místo - Jakub ŠPAČEK, Fakulta strojní, ČVUT, Praha: Liquid Salt Measurement Technologies

3. místo - Vojtěch SMOLÍK, Fakulta strojní, ČVUT, Praha: High Heat Flux Cooling Techology

 

Doktorský studijní program

1. místo - Jiří ZÁVORKA, Západočeská univerzita v Plzni: The New Concept Of Neutron Absorbers Placed Directly Within Spent Nuclear Fuel

2. místo - Petr KLAVÍK, Fakulta strojní, ZČU, Plzeň: Investigation Of Heat Transfer In The Annular Channel Around The Heated Wall Of The Fuel Rod

3. místo - Daniel VLČEK, České vysoké učení technické v Praze: Two Phase Flow Boiling Simulations Of Debora Experiments Using Eulerian CFD Approach

  

Sborník posterů ke stažení zde
Bakalářský studijní program

1. místo - Matej LEŠKO, Fakulta strojní, ČVUT, Praha: Validation Of Prototype For Viscositymeasurement Of Molten Corium

2. místo - Marek NEJMAN, Fakulta strojní, ČVUT, Praha, Prague: Leidenfrost Effect And The High Heat Flux Cooling In Tokamaks

3. místo - Ondřej NOVÁK, Západočeská univerzita v Plzni: Nuclear Reactors for Space Exploration

 

Magisterský studijní program

1. místo - Mauro SPRÒ, NEMO group, Dipartimento Energia , Politecnico di Torino, Turín, Itálie: 3D Transient CFD Simulation of nn In-Vessel Loss-of Coolant Accident in the EU Demo Wcll Breeding Blanket

2. místo - Ondřej LACHOUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT, Praha: Study on Neutronic and Thermohydraulic of Lead Cooled Reactor With Uranium Nitride Fuel

3. místo - Jan ULLMANN, Fakulta elektrotechnická, ZČU, Plzeň: Fire Protection at NPP

 

Doktorský studijní program

1. místo - Jan HRBEK, Fakulta elektrotechnická, ZČU, Plzeň: Design of Experimental Methods for Investigating Corium Properties and Behavior

2. místo - Nicolò ABRATE, Energy department - NEMO group Corso Duca degli Abruzzi – 10129, Itálie: Methods for Safety and Stability Analysis of Nuclear Systems

3. místo - Cristiano CIURLUINI, Sapienza University of Rome, Itálie: Design and Thermal-Hydraulic Transient Analysis of Primary Cooling Systems for Tokamak Fusion Reactors

 

Sborník posterů ke stažení zde

Fotogalerie


Partneři konference

GENERÁLNÍ PARTNER

bm_skodajs_logo_rgb_logo_color

PLATINOVÝ PARTNER

                                                                                                                   

 GOLD_KHNP

                                                                                                            

ZLATÍ PARTNEŘI

                                                   

EDF             GOLD_Westinghouse                Rosatom                 JAVYS              

 

UJV group

                                                        

STŘÍBRNÍ PARTNEŘI

                                                                                              

TES                  ZAT                   ČNS                   Rolls-Royce

    

Doosan Škoda Power           SILVER_Atommuzeum - black                   SÚRAO

 

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
All for_Power                  Atominfo.cz                     Jaderná energie
GENERÁLNÍ PARTNER

bm_skodajs_logo_rgb_logo_color

PLATINOVÍ PARTNEŘI

                                                                                                                   

    GOLD_KHNP

 

ZLATÍ PARTNEŘI

                                                   

        Logo_UJV_CMYK         Doosan_horizontal         JAVYS      fortum_logo_RGB

 

MVM_EGI_Zrt_RGB__emblem_OK_1           Westinghouse Logo

                                                        

STŘÍBRNÍ PARTNEŘI

                                                                                              

TES                  ČNS                   SÚRAO

  

RVB_FRAMATOME_HD       ZAT         Alvel

 

OSC_logo_RGB          EDF    SMR_EDF_LogoPourFondClair_RVB

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
All for_Power             Jaderná energie          MM_logo    PEMAGAZIN_logo kontura         ENERGY_HUB_logo_transparent (1)-1
 
 
logo Energetika

GENERÁLNÍ PARTNER

bm_skodajs_logo_rgb_logo_colorPLATINOVÍ PARTNEŘI

                 EDF_Logo_4C_v_F          Westinghouse LogoKHNP
    
ZLATÍ PARTNEŘI

     bm_doosan_logo_1_0_rgb_vertical_dark_blue  PK-logo-zona-B_PNG
MVM_EGI_Zrt_RGB__emblem_OK_1                        Logo_UJV_CMYK        


STŘÍBRNÍ PARTNEŘI


Alvel         javys-logo-zakladny-zjednoduseny-variant          TES         ZAT

  suas-group-logo-barevna (6)        suas-group-logo-barevna (6)       SÚRAO 
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

MM_logo_new           PEMAGAZIN_logo kontura         ENERGY_HUB_logo_transparent (1)-1       MedialniPartner_AllForPower  
 
Energetika_logo_modre            MedialniPartner_JE
PODPOŘENO

enen_bitmap      EN_Co-fundedbytheEU_RGB_POS

This event has been partially supported by the ENEN2plus project founded by the European Union (HORIZON-EURATOM- 2021-NRT-01-13 101061677).

V případě zájmu stát se Platinovým, Zlatým nebo Stříbrným partnerem Jaderných dnů 2024 nás prosím kontaktujte na volfm@fst.zcu.cz

 

ZLATÍ PARTNEŘI

 

MVM_EGI_Zrt_RGB___emblem_OK_1  

 

STŘÍBRNÍ PARTNEŘI


javys-logo-zakladny-variant-xl 

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

 

MM_spektrum         MedialniPartner_AllForPower         MedialniPartner_JE