ŠKODA JS a.s. CENEN ZČU Plzeň

JADERNÉ DNY 2018 na ZČU v Plzni 19. 4. – 23. 5.

Zajímá vás jaderná energie?

Znáte energetické problémy současnosti?
Chcete vědět, jak funguje jaderný reaktor?
Je jaderná energie bezpečná?
Ekologická? Užitečná? Zjistěte to sami!
Navštivte originální výstavu v prostorách ZČU v Plzni.

Soutěže o tablety při každé prezentaci
Přednáší experti z oboru

Tématické prezentace pro střední školy

Žijeme v poli záření

 • přednášející zástupce Katedry jaderných reaktorů FJFI ČVUT
 • 25. 4. 2018

pokud máte zájem o přednášku, kontaktujte nás
lucie.grusova@skoda-js.cz
+420 378 042 356

Pojem „záření“ je často spojován s obavami z provozu jaderných elektráren. Málokdo si však uvědomuje, že zemský povrh, fauna i flora jsou tvořeny také radioaktivními prvky. Všechny živé organizmy jsou navíc vystaveny záření, které přichází z vesmíru. Přesto se člověk v tomto prostředí vyvinul a žije spokojeně a bez zdravotních následků. Zdroje radioaktivního záření si často spojujeme s provozem jaderných elektráren, ale významné uplatnění ionizujícího záření lze nalézt v průmyslu, chemii, biologii a medicíně. Každý z nás byl někdy na rentgenu, nebo slyšel o počítačové tomografii a magnetické rezonanci. Ionizující záření se využívá pro nedestruktivní testování materiálů, měření tloušťek polotovarů nebo také v hlásičích požárů, sterilizaci potravin a jiné Přestože je využití ionizujícího záření velmi široké a pomáhá nám v různých odvětvích lidské činnosti nelze zanedbat jeho potenciální nebezpečnost. Jakou dávku záření dostaneme při lékařském vyšetření nebo při návštěvě jaderné elektrárny? A co přírodní radionuklidy, které nás obklopují?

Od přírodního jaderného reaktoru k jaderné energetice

 • přednášející Ing. Jan Zdebor, CSc. (ZČU)
 • 2. 5. 2018

pokud máte zájem o přednášku, kontaktujte nás
lucie.grusova@skoda-js.cz
+420 378 042 356

Prvním konstruktérem jaderného reaktoru schopného udržet štěpnou řetězovou reakci nebyl paradoxně člověk, ale sama příroda. V africké oblasti známé pod názvem Okolo se nacházelo několik jaderných reaktorů přímo v přírodě. Přednáška se zaměřuje na historický popis fyzikálního fenoménu štěpení od těchto prvních přírodních reaktorů, přes první pokusy umělého spuštění štěpné řetězové reakce až po dnešní masové využívání jaderné energie v energetice. To vše a ještě mnoho dalšího je obsahem této přednášky. Přednáška je doprovázená promítáním atraktivní prezentace fotografií, grafů a kreseb.

Mýty a fakta o jádru (+ Fukušima 7 let poté)

 • přednášející doc. Ing. Václav Dostál, Ph.D. (ČVUT)
 • 9. 5. 2018

pokud máte zájem o přednášku, kontaktujte nás
lucie.grusova@skoda-js.cz
+420 378 042 356

Havárie v japonské jaderné elektrárně Fukušima důrazně upozornila na rizika spojená s využíváním jaderné energie. V některých zemích měla zásadní vliv na další provoz jaderných elektráren.

V souvislosti s využíváním jaderné energie se stále vytváří mýty o zásadním vlivu na životní prostředí spojené s využíváním jaderné energie. Zodpovědné posuzování rizik spojených s využíváním jaderné energie je součástí této přednášky. Zahrnuje rovněž informaci o havárii v elektrárně Fukušima, shrnuje současný stav elektrárny a zabývá se událostmi po celém světě, které následovaly jako reakce na havárii. Přednáška je doprovázená promítáním atraktivní prezentace fotografií, grafů a kreseb.

Energetický mix a role jaderné energetiky

 • přednášející Ing. Jiří Týc, ČEZ, a.s.
 • 16. 5. 2018

pokud máte zájem o přednášku, kontaktujte nás
lucie.grusova@skoda-js.cz
+420 378 042 356

Globální pohled na energetiku v současném světě, nutnost uvědomění si hodnoty dostupné energie a důležitosti jejího dostatku, dostupnosti zdrojů a jejich vyčerpatelnosti, to vše je obsahem této přednášky. Ta dále stručně představí všechny typy zdrojů energetického mixu a jejich výhody a nevýhody. V přednášce je také srozumitelný výklad principu a práce jaderné elektrárny. Popíše štěpnou reakci, způsoby jejího řízení, základní komponenty jaderné elektrárny a jejich funkci a soustředí se na bezpečnost jaderné elektrárny a její místo v energetickém mixu. Přednáška je doprovázená promítáním atraktivní prezentace fotografií, grafů a kreseb.

Životní prostředí a radioaktivní odpady

 • přednášející Jan Karlovský (SÚRAO)
 • 23. 5. 2018

pokud máte zájem o přednášku, kontaktujte nás
lucie.grusova@skoda-js.cz
+420 378 042 356

Provoz jaderných zařízení, nejen jaderných elektráren, a jejich vyřazování z provozu po ukončení životnosti produkuje velké množství radioaktivních odpadů nebo jen potenciálně radioaktivních materiálů. Část těchto materiálů může byt uvolněna do životního prostředí bez nutnosti jejich dlouhodobého skladování pod kontrolou, jiná část musí být dlouhodobě bezpečně skladována.

A jaké jsou perspektivy, můžeme se spolehlivě těchto odpadů zbavit?

Přednáška rovněž obsahuje informaci o cestě uranu od těžby, přes obohacovací proces, výrobu jaderného paliva, ozáření v jaderném reaktoru až po způsoby nakládání s použitým palivem od okamžiku vyvezení z jaderného reaktoru.

Budoucnost jádra a technické vzdělávání v ČR

odborný seminář v rámci zahájení Jaderných dnů

termín 19. 4. 2018 zahájení v 10 hod.
téma: Státní energetická koncepce a Národní akční plán

Prezentace ze semináře

Budoucnost JE a technické vzdělávání v ČR
Ján Štuller, vládní zmocněnec pro jadernou energetiku ČR

Stáhnout PDF

Aktuální stav projektů NJZ
Petr Závodský, ČEZ, a.s.

Stáhnout PDF

Vývoj řízení velkých projektů v ČR a SR
Vladimír Poklop, generální ředitel ŠKODA JS a.s.

Stáhnout PDF

Český a slovenský průmysl a nový jaderný blok
František Hezoučký, Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni

Stáhnout PDF

Vzdělávání v jaderných oborech v ČR
Tomáš Čechák, ČVUT v Praze, FJFI, CENEN

Stáhnout PDF

Další akce a semináře pořádané v rámci Jaderných dnů
Fakulta strojní ZČU, posluchárna UV115

Semináře jsou určeny pro studenty VŠ a odbornou veřejnost.
Bližší informace o připravovaných i proběhlých akcích jsou průběžně zveřejňovány na facebooku https://www.facebook.com/JaderneDny2018.

Becquerel Prize in Nuclear Research

20. 4. 2018, 10:00–12:00

 • Slavnostní předávání cen za vědeckou soutěž v oblasti “jádra” vyhlášenou velvyslanectvím Francie v ČR a společnostmi Electricité de France a ATMEA.
 • více informací

Nové projekty pro nové bloky

25. 4. 2018, 14:00–17:00

 • Odborný garant:
  Ing. Jan Jiřičková, Ph.D., ZČU/FEL
 • Oslovení přednášející:
  ATMEA (francouzsko-japonské konsorcium), KHNP (Jižní Korea), ROSATOM (Rusko), CGNPC (Čína)

Měření a regulace pro JE

2. 5. 2018, 14:00–17:00

 • Odborný garant:
  Ing. Jan Jiřičková, Ph.D., ZČU/FEL
 • Oslovení přednášející:
  ZAT a.s., dataPartner s.r.o. a další

Nové technologie a materiály pro JE

9. 5. 2018, 14:00–17:00

 • Odborný garant:
  prof. Dr. Ing. Antonín Kříž, ZČU/FST
 • Oslovení přednášející:
  ŠKODA JS a.s., ČEZ, a. s. a další

Turbíny pro jaderné elektrárny

16. 5. 2018, 14:00–17:00

 • Odborný garant:
  Dr. Ing. Jaroslav Synáč, ZČU/FST
 • Oslovení přednášející:
  O DOOSAN Škoda Power, ÚT AV ČR a další

Vyřazování JE a dlouhodobé skladování RAO

23. 5. 2018, 14:00–17:00

 • Odborný garant:
  Ing. Jan Zdebor, CSc., ZČU/FST
 • Oslovení přednášející:
  ŠKODA JS a.s., SÚRAO, JAVYS

Na výstavě uvidíte


Fotogalerie

Tak doražte!

ZČU v Plzni 19. 4. – 23. 5.

zobrazit na mapě


facebook instagram twitter