English
ŠKODA JS a.s. CENEN ZČU Plzeň

JADERNÉ DNY 2021 na ZČU v Plzni 15. 9. - 20. 10.

Zajímá vás jaderná energie?

Znáte energetické problémy současnosti?
Chcete vědět, jak funguje jaderný reaktor?
Je jaderná energie bezpečná?
Ekologická? Užitečná? Zjistěte to sami!
Navštivte originální výstavu v prostorách ZČU v Plzni.

Soutěže o tablety při každé prezentaci

Přednáší experti z oboru

Přednáší experti z oboru

Soutěže
o tablety při každé prezentaci

Nový jaderný zdroj pro ČR

stav přípravy v roce 2021

Záštitu udělili

Vícepremiér,  Ministr dopravy, ministr průmyslu a obchodu, doc. Ing. Karel Havlíček,Ph.D.
Rektor Západočeské univerzity v Plzni, doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, Ph.D.

Program konference

Tématické prezentace pro střední školy

Žijeme v poli záření

 • přednášející zástupce Katedry jaderných reaktorů FJFI ČVUT
 • 22. 9. 2021 v 9:00

pokud máte zájem o přednášku, kontaktujte nás
lucie.grusova@skoda-js.cz

Pojem „záření“ je často spojován s obavami z provozu jaderných elektráren. Málokdo si však uvědomuje, že zemský povrh, fauna i flora jsou tvořeny také radioaktivními prvky. Všechny živé organizmy jsou navíc vystaveny záření, které přichází z vesmíru. Přesto se člověk v tomto prostředí vyvinul a žije spokojeně a bez zdravotních následků.  Zdroje radioaktivního záření si často spojujeme s provozem jaderných elektráren, ale významné uplatnění ionizujícího záření lze nalézt v průmyslu, chemii, biologii a medicíně. Každý z nás byl někdy na rentgenu, nebo slyšel o počítačové tomografii a magnetické rezonanci. Ionizující záření se využívá pro nedestruktivní testování materiálů, měření tloušťek polotovarů nebo také v hlásičích požárů, sterilizaci potravin a jiné Přestože je využití ionizujícího záření velmi široké a pomáhá nám v různých odvětvích lidské činnosti nelze zanedbat jeho potenciální nebezpečnost. Jakou dávku záření dostaneme při lékařském vyšetření nebo při návštěvě jaderné elektrárny? A co přírodní radionuklidy, které nás obklopují?

Od přírodního jaderného reaktoru k jaderné energetice

 • přednášející Ing. Jan Zdebor, CSc. (ZČU)
 • 29. 9. 2021 v 9:00

pokud máte zájem o přednášku, kontaktujte nás
lucie.grusova@skoda-js.cz

Prvním konstruktérem jaderného reaktoru schopného udržet štěpnou řetězovou reakci nebyl paradoxně člověk, ale sama příroda. V africké oblasti známé pod názvem Oklo se nacházelo několik jaderných reaktorů přímo v přírodě. Přednáška se zaměřuje na historický popis fyzikálního fenoménu štěpení od těchto prvních přírodních reaktorů, přes první pokusy umělého spuštění štěpné řetězové reakce až po dnešní masové využívání jaderné energie v energetice. To vše a ještě mnoho dalšího je obsahem této přednášky. Přednáška je doprovázená promítáním atraktivní prezentace fotografií, grafů a kreseb.

Mýty a fakta o jádru (+ Fukušima 10 let poté)

 • přednášející doc. Ing. Václav Dostál, Ph.D. (ČVUT)
 • 6. 10. 2021 v 9:00

pokud máte zájem o přednášku, kontaktujte nás
lucie.grusova@skoda-js.cz

Havárie v japonské jaderné elektrárně Fukušima důrazně upozornila na rizika spojená s využíváním jaderné energie. V některých zemích měla zásadní vliv na další provoz jaderných elektráren.

V souvislosti s využíváním jaderné energie se stále vytváří mýty o zásadním vlivu na životní prostředí spojené s využíváním jaderné energie. Zodpovědné posuzování rizik spojených s využíváním jaderné energie je součástí této přednášky. Zahrnuje rovněž informaci o havárii v elektrárně Fukušima, shrnuje současný stav elektrárny a zabývá se událostmi po celém světě, které následovaly jako reakce na havárii. Přednáška je doprovázená promítáním atraktivní prezentace fotografií, grafů a kreseb.

Energetický mix a role jaderné energetiky

 • přednášející Ing. Jiří Tyc (ČEZ, a. s.)
 • 13. 10. 2021 v 9:00

pokud máte zájem o přednášku, kontaktujte nás
lucie.grusova@skoda-js.cz

Globální pohled na energetiku v současném světě, nutnost uvědomění si hodnoty dostupné energie a důležitosti jejího dostatku, dostupnosti zdrojů a jejich vyčerpatelnosti, to vše je obsahem této přednášky. Ta dále stručně představí všechny typy zdrojů energetického mixu a jejich výhody a nevýhody. V přednášce je také srozumitelný výklad principu a práce jaderné elektrárny. Popíše štěpnou reakci, způsoby jejího řízení, základní komponenty jaderné elektrárny a jejich funkci a soustředí se na bezpečnost jaderné elektrárny a její místo v energetickém mixu. Přednáška je doprovázená promítáním atraktivní prezentace fotografií, grafů a kreseb.

Životní prostředí a radioaktivní odpady

 • přednášející Jan Karlovský (SÚRAO)
 • 20. 10. 2021 v 9:00

pokud máte zájem o přednášku, kontaktujte nás
lucie.grusova@skoda-js.cz

Provoz jaderných zařízení, nejen jaderných elektráren, a jejich vyřazování z provozu po ukončení životnosti produkuje velké množství radioaktivních odpadů nebo jen potenciálně radioaktivních materiálů. Část těchto materiálů může byt uvolněna do životního prostředí bez nutnosti jejich dlouhodobého skladování pod kontrolou, jiná část musí být dlouhodobě bezpečně skladována.

A jaké jsou perspektivy, můžeme se spolehlivě těchto odpadů zbavit?

Přednáška rovněž obsahuje informaci o cestě uranu od těžby, přes obohacovací proces, výrobu jaderného paliva, ozáření v jaderném reaktoru až po způsoby nakládání s použitým palivem od okamžiku vyvezení z jaderného reaktoru.


Na výstavě uvidíte

 • Modely reaktorů
 • Modely kontejnerů na vyhořelé palivo
 • Model hlubinného úložiště
  na vyhořelé palivo
 • Mlžnou komoru
 • Model palivové tyče pro tlakovodní PWR1000 reaktory
 • Radiometr
 • a mnohem více...

Prezentace z konference

1_Štuller - vládní zmocněnec - MPO

Stáhnout PDF (305.96 kB)

Budoucnost JE a technické vzdělávání v ČR
Ján Štuller, vládní zmocněnec pro jadernou energetiku ČR

Stáhnout PDF (305.96 kB)

Aktuální stav projektů NJZ
Petr Závodský, ČEZ, a.s.

Stáhnout PDF (1.05 MB)

Vývoj řízení velkých projektů v ČR a SR
Vladimír Poklop, generální ředitel ŠKODA JS a.s.

Stáhnout PDF (132.67 kB)

Český a slovenský průmysl a nový jaderný blok
František Hezoučký, Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni

Stáhnout PDF (529.96 kB)

23. 9. 2020 / 1. den konference
10:00 Zahájení

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor Západočeské univerzity v Plzni

garant JD 2020 – Ing. Jan Zdebor, CSc. (proděkan FST/ZČU)

Zahájení moderuje Mgr. Kamila Kolářová, vedoucí odboru vnějších vztahů ZČU.

videozáznam zahájení zde

 

10:30–12:30 Plenární zasedání

PhDr. Tomáš Ehler, MBA – ředitel odboru jaderné energetiky MPO - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Vladivoj Řezník – člen týmu vládního zmocněnce pro JE - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Petr Závodský – předseda PAS a generální ředitel EDU II, a. s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. František Krček – místopředseda PAS a GŘ ŠKODA JS a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc. – ČVUT/FJFI - předseda CENEN - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Plenární zasedání moderuje Ing. Jan Zdebor, CSc. (proděkan FST/ZČU).

 

Jednání v sekcích
13:30–15:30 1. SEKCE „Nové projekty a technologie pro JE“

odborný garant: doc. Ing. František Hezoučký, Ph.D., ZČU

CGNPC (Čína) - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

KHNP (Jižní Korea) - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

ROSATOM (Rusko) - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

EdF (Francie) - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

 

16:00–18:00 2. SEKCE „SKŘ pro JE – současný stav a vývojové perspektivy“

odborný garant: Ing. Karel Stočes, ZAT a.s.

Ing. Karel Stočes, ZAT a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Tomáš Záruba, ŠKODA JS a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Jiří Matoušek, dataPartner s.r.o. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc., Fakulta aplikovaných věd ZČU - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Petr Burian, Fakulta elektrotechnická ZČU - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

 

24. 9. 2020 / 2. den konference
9:00–11:00 3. SEKCE „Nové materiály a technologie pro JE“

odborný garant: RNDr.Milan Brumovský, CSc., ÚJV Řež, a.s.
odborný garant: Ing. Jiří Žďárek, CSc., ÚJV Řež

Ing. Jiří Žďárek, ÚJV Řež a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Martin Ševeček, Ph.D., FJFI ČVUT; ALVEL a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Ladislav Benýr, ŠKODA JS a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Antonín Rudolf, ŠKODA JS a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

 

11:30–13:30 4. SEKCE „Vyřazování JE a dlouhodobé skladování RAO“

odborný garant: Ing. Jan Jílek, ŠKODA JS a.s.

Ing. Jiří Marek, prezident spolku Jaderní veteráni - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Václav Svoboda, ŠKODA JS a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Michal Mikulášek, ŠKODA JS a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. František Huptych, ÚJV Řež, a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

 

14:00–16:00 5. SEKCE „Turbíny pro jaderné elektrárny a odběr tepla pro dálkové vytápění“

odborný garant: Ing. Jiří Fiala, Doosan Škoda Power

Dr. Ing. Jaroslav Synáč, Fakulta strojní ZČU - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Martin Zoubek, Doosan Škoda Power - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Tomáš Radnic, Ústav termomechaniky AV ČR - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Petr Neuman, CSc., NEUREG sdr. Praha - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

doc. Ing. Radek Škoda, Ph.D., ČVUT - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

15. 9. 2021 / 1. den konference
10:00 Zahájení

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor Západočeské univerzity v Plzni

garant JD 2021 – Ing. Jan Zdebor, CSc. (proděkan FST/ZČU)

Zahájení moderuje Mgr. Kamila Kolářová, vedoucí odboru vnějších vztahů ZČU.

videozáznam zahájení zde

 

10:30–12:15 Plenární zasedání

PhDr. Tomáš Ehler, MBA – ředitel odboru jaderné energetiky MPO - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Dr. John Roberts – oddělení jaderné energetiky IAEA- prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Petr Závodský – předseda PAS a generální ředitel EDU II, a. s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. František Krček – místopředseda PAS a GŘ ŠKODA JS a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc. – ČVUT/FJFI - předseda CENEN - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

doc. Ing. František Hezoučký, Ph.D. – ZČU - jaderný expert - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Plenární zasedání moderuje Ing. Jan Zdebor, CSc. (proděkan FST/ZČU).

 

Jednání v sekcích
13:30–15:30 1. SEKCE „Nové projekty a technologie pro JE“

odborný garant: doc. Ing. František Hezoučký, Ph.D., ZČU

WESTINGHOUSE (USA) - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

KHNP (Jižní Korea) - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

ROSATOM (Rusko) - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

EdF (Francie) - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Hanhikivi (Finsko) - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

 

16:00–18:00 2. SEKCE „SKŘ pro JE – současný stav a vývojové perspektivy“

odborný garant: Ing. Karel Stočes, ZAT a.s.

Ing. Karel Stočes, ZAT a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Tomáš Záruba, ŠKODA JS a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

dataPartner s.r.o. - videozáznam vystoupení zde

Ing. Jana Kubínová, Rolls-Royce Civil Nuclear - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

  

16. 9. 2021 / 2. den konference
9:00–11:00 3. SEKCE „Nové materiály a technologie pro JE“

odborný garant: RNDr. Milan Brumovský, CSc., ÚJV Řež, a.s.

Ing. Jana Kalivodová, Ph.D., Centrum výzkumu Řež s.r.o. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

prof. Pablo Rubiolo, INP Grenoble, France - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Tomáš Soukup, ŠKODA JS a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Ladislav Benýr, ŠKODA JS a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Martin Vaňkát, Centrum výzkumu Řež s.r.o. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Josef Běláč, ALVEL a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

 

11:30–13:30 4. SEKCE „Vyřazování JE a dlouhodobé skladování RAO“

odborný garant: Ing. Jan Jílek, ŠKODA JS a.s.

odborný garant: Ing. Miroslav Božik, Ph.D., JAVYS a.s.

Ing. Jan Hrbek, Centrum výzkumu Řež s.r.o. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Tomáš Fischer, JAVYS a.s. - videozáznam vystoupení zde

Ing. Peter Krupa, JAVYS a.s. - videozáznam vystoupení zde

Ing. Jaromír Sud, SÚRAO - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Václav Svoboda, ŠKODA JS a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Michal Mikulášek, ŠKODA JS a.s.- prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

 

14:00–16:00 5. SEKCE „Turbíny pro jaderné elektrárny a odběr tepla pro dálkové vytápění“

odborný garant: Ing. Jiří Fiala, expert pro energetiku

prof. Ing. Michal Kolovratník, CSc., doc. Ing. Václav Dostál, Ph.D., ČVUT - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Luboš Prchlík, Ph.D., Doosan Škoda Power - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

doc. Ing. Martin Luxa, Ph.D., Ing. David Šimurda, Ph.D., Ústav termomechaniky AV ČR - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Petr Neuman, CSc., NEUREG sdr. Praha - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Hussein Abushamah, FEL ZČU - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Jan Černý, CPE - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde


Studentské postery

1. místo - Jana Kittnerová a další: Sorpce vybraných radionuklidů na cementové materiály

2. místo - J. Závorka a další: Analýza axiální profilace palivového proutku s Gd2O3 pro palivo VVER-1000

3. místo - J. Syblík a další: Subchannel Analysis of VVER-440 using SUBCHANFLOW

M. Cihlář a další: Czech Nickel-based Superalloy MoNiCr Is a Superior Construction Material for Molten Salt Reactors
D. Mašata a další: TEPLATOR: Basic Economics Study on the Competiveness of the Concept
T. Peltan a další: Natural Uranium as Alternative Fuel for TEPLATOR
E. Vilímová a další: Possible Implementation of Ex-Core Measurement in TEPLATOR
M. Volf a další: CFD Simulation of the Cooling System of a Calorimeter Detector
M. Zeman a další: TEPLATOR DEMO: Basic Design of the Primary Circuit

Jana Kittnerová a další - Sorpce vybraných radionuklidů na cementové materiály  J. Závorka a další: Analýza axiální profilace palivového proutku s Gd203 pro palivo VVER 1000  J. Syblík a další: Subchannel Analysis of VVER 440 using SUBCHANFLOW M. Cihlář a další: Czech Nickel-based Superalloy MoNiCr Is a Superior Construction Material for Molten Salt ReactorsM. Zeman a další: TEPLATOR DEMO: Basic Design of the Primary CircuitD. Mašata a další: TEPLATOR: Basic Economics Study on the Competiveness of the ConceptT. Peltan a další: Natural Uranium as Alternative Fuel for TEPLATORE. Vilímová a další: Possible Implementation of Ex-Core Measurement in TEPLATORM. Volf a další: CFD Simulation of the Cooling System of a Calorimeter Detector

Bakalářský studijní program

1. místo - Jana SKÁLOVÁ, Fakulta zdravotnických studií ZČU, Plzeň: Effect of the Ionizing Radioation Dose on Histone H2AX

2. místo - Anna GOLUBKO, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze: Corrosion behaviour of materials for molten-solt reactors

3. místo - Konstiantyn SKRYPNYK, Kharkiv National University of Radio Electronics, Ukrajina: Modelling of automated controls processes of the water level in the steam generators of the nuclear power plants

 

Magisterský studijní program

1. místo - Pavol KOSIAK, Fakulta strojní ZČU, Plzeň: Modelling of transonic flow through turbine blade cascade TR-U-9

2. místo - Ivan MYKHAILYUK, Vinnytsya National Technical University, Ukrajina: Improving the quality of diagnosing power transformers using FRAnalizer

3. místo - Kamila KHUZHAZHINOVA, Tomsk Polytechnic University, Rusko: Development of a psychophysical testing metodology aimed at identyfying persons potentiallly prone to committing malicious acts at nuclear fuel cycle facilities

 

Doktorský studijní program

1. místo - Miroslav GLEITZ, České vysoké učení technické v Praze: High Heat Flux Cooling

2. místo - Petr KLAVÍK, Fakulta strojní ZČU, Plzeň: PIV Modeling of the Flow behind the Mixing Grids

3. místo - Jan SYBLÍK, České vysoké učení technické v Praze: Supercritical CO2 Cycles for Fusion Power Plants

  

Sborník posterů ke stažení zde

Fotogalerie


Sponzoři konference

GENERÁLNÍ PARTNER

bm_skodajs_logo_rgb_logo_color

            

PLATINOVÝ PARTNER

                                                                                                                   

 GOLD_KHNP

                                                                                                            

ZLATÍ PARTNEŘI

                                                   

EDF             GOLD_Westinghouse                Rosatom                 JAVYS              UJV group

                                                        

STŘÍBRNÍ PARTNEŘI

                                                                                              

TES                  ZAT                   ČNS                   Rolls-Royce

    

Doosan Škoda Power           SILVER_Atommuzeum - black                   SÚRAO


Mediální partneři konference

All for_Power                  Atominfo.cz                     Jaderná energie