English
ŠKODA JS a.s. CENEN ZČU Plzeň

JADERNÉ DNY 2021 na ZČU v Plzni 15. 9. - 20. 10.

Zajímá vás jaderná energie?

Znáte energetické problémy současnosti?
Chcete vědět, jak funguje jaderný reaktor?
Je jaderná energie bezpečná?
Ekologická? Užitečná? Zjistěte to sami!
Navštivte originální výstavu v prostorách ZČU v Plzni.

Soutěže o tablety při každé prezentaci

Přednáší experti z oboru

Přednáší experti z oboru

Soutěže
o tablety při každé prezentaci

                            ONLINE VYSÍLÁNÍ KONFERENCE

                                                                 

                                       ZÁZNAM VYSÍLÁNÍ V ČEŠTINĚ PO KLIKNUTÍ ZDE

 

 • V případě, že byste rádi položili dotaz, otevřete prosím YouTube video a napište Váš dotaz do komentářů - komentáře pravidelně sledujeme a moderátor Váš dotaz položí přednášejícím
 • In case you would like to watch English stream, please visit www.jadernedny.cz/en

Program

Nový jaderný zdroj pro ČR – stav přípravy v r. 2021

celostátní odborná konference v rámci zahájení Jaderných dnů

Termín 15. - 16. září 2021

záštitu udělili: místopředseda vlády ČR a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček
a rektor ZČU v Plzni Miroslav Holeček

9:00 - 10:00 "Jaderná snídaně" - setkání účastníků zahájení Jaderných dnů

plenární zasedání 10:30 – 12:30

účast přislíbili: Tomáš Ehler, John Roberts, Petr Závodský, František Krček, Miroslav Holeček, Tomáš Čechák

Program konference   Přihlášení na konferenci

                                        Organizační záležitosti

 
Úcast na konferenci i galavečeru je zdarma, podmínkou je předchozí registrace přes formulář výše
 
Pro vstup na konferenci i galavečer Jaderných dnů je nezbytné prokázat bezinfekčnost na COVID-19, a to:
 • Platným očkováním (EU certifikát) – očkování je platné od uplynutí 14 dnů ode dne druhé dávky (dvoudávková vakcína), příp. od uplynutí 14 dnů ode dne první dávky (jednodávková vakcína)
 • Absolvováním testu s negativním výsledkem (platnost PCR testu je 7 dní, platnost antigenního testu je 72 hodin); je nutné mít platný test po celou dobu konání konference
 • Doložit laboratorně potvrzené prodělání onemocnění COVID-19 v předchozích 180 dnech
 Po celou dobu konference (vyjma konzumace nápojů a občerstvení) je třeba mít nasazen respirátor třídy FFP2 dle nařízení vlády ČR

 

                                                            Jak se dostat na konferenci?

 

Konference se uskuteční na Fakultě aplikovaných věd (FAV), Západočeské univerzity v Plzni, Technická 8, Plzeň
 • Pro účastníky konference, kteří přijedou autem, je vedle budovy vyhrazeno parkoviště. K budově FAV se přijíždí z ulice Folmavská.
 • V případě MHD, využijte prosím tramvaj č. 4 (konečná Univerzita) a vystupte na zastávce Technická

                                                                   Mapa FAV

 

                                                                Jak se dostat na galavečer?

 

Galavečer konference se koná v konferenčním a společenském centru Secese, U Prazdroje 7, Plzeň - přesná poloha po kliknutí zde

  

                                                        

 • Pokud pojedete autem, můžete zaparkovat na parkovišti před historickou bránou pivovaru (označena modrým obdélníkem), příp. na parkovišti uvnitř pivovaru (tj. projeďte historickou bránou a zahněte doleva)
 • V případě MHD, využijte tramvaj č. 4 ze zastávky Technická (směr Košutka) a na zastávce U práce přestupte na trolejbus č. 11, 15 nebo 16 a pokračujte na zastávku Hlavní nádraží. Poté jděte směrem k hotelu Vienna House a nadzemní lávkou přejděte k historické bráně pivovaru (označena modrým obdélníkem)
 • U historické brány pivovaru (označena modrým obdélníkem) budou umístěny směrové ukazatele, které Vás dovedou do sálu, kde bude probíhat společenský večer

 

Tématické prezentace pro střední školy

Žijeme v poli záření

 • přednášející zástupce Katedry jaderných reaktorů FJFI ČVUT
 • 22. 9. 2021 v 9:00

pokud máte zájem o přednášku, kontaktujte nás
lucie.grusova@skoda-js.cz

Pojem „záření“ je často spojován s obavami z provozu jaderných elektráren. Málokdo si však uvědomuje, že zemský povrh, fauna i flora jsou tvořeny také radioaktivními prvky. Všechny živé organizmy jsou navíc vystaveny záření, které přichází z vesmíru. Přesto se člověk v tomto prostředí vyvinul a žije spokojeně a bez zdravotních následků.  Zdroje radioaktivního záření si často spojujeme s provozem jaderných elektráren, ale významné uplatnění ionizujícího záření lze nalézt v průmyslu, chemii, biologii a medicíně. Každý z nás byl někdy na rentgenu, nebo slyšel o počítačové tomografii a magnetické rezonanci. Ionizující záření se využívá pro nedestruktivní testování materiálů, měření tloušťek polotovarů nebo také v hlásičích požárů, sterilizaci potravin a jiné Přestože je využití ionizujícího záření velmi široké a pomáhá nám v různých odvětvích lidské činnosti nelze zanedbat jeho potenciální nebezpečnost. Jakou dávku záření dostaneme při lékařském vyšetření nebo při návštěvě jaderné elektrárny? A co přírodní radionuklidy, které nás obklopují?

Od přírodního jaderného reaktoru k jaderné energetice

 • přednášející Ing. Jan Zdebor, CSc. (ZČU)
 • 29. 9. 2021 v 9:00

pokud máte zájem o přednášku, kontaktujte nás
lucie.grusova@skoda-js.cz

Prvním konstruktérem jaderného reaktoru schopného udržet štěpnou řetězovou reakci nebyl paradoxně člověk, ale sama příroda. V africké oblasti známé pod názvem Oklo se nacházelo několik jaderných reaktorů přímo v přírodě. Přednáška se zaměřuje na historický popis fyzikálního fenoménu štěpení od těchto prvních přírodních reaktorů, přes první pokusy umělého spuštění štěpné řetězové reakce až po dnešní masové využívání jaderné energie v energetice. To vše a ještě mnoho dalšího je obsahem této přednášky. Přednáška je doprovázená promítáním atraktivní prezentace fotografií, grafů a kreseb.

Mýty a fakta o jádru (+ Fukušima 10 let poté)

 • přednášející doc. Ing. Václav Dostál, Ph.D. (ČVUT)
 • 6. 10. 2021 v 9:00

pokud máte zájem o přednášku, kontaktujte nás
lucie.grusova@skoda-js.cz

Havárie v japonské jaderné elektrárně Fukušima důrazně upozornila na rizika spojená s využíváním jaderné energie. V některých zemích měla zásadní vliv na další provoz jaderných elektráren.

V souvislosti s využíváním jaderné energie se stále vytváří mýty o zásadním vlivu na životní prostředí spojené s využíváním jaderné energie. Zodpovědné posuzování rizik spojených s využíváním jaderné energie je součástí této přednášky. Zahrnuje rovněž informaci o havárii v elektrárně Fukušima, shrnuje současný stav elektrárny a zabývá se událostmi po celém světě, které následovaly jako reakce na havárii. Přednáška je doprovázená promítáním atraktivní prezentace fotografií, grafů a kreseb.

Energetický mix a role jaderné energetiky

 • přednášející Ing. Jiří Tyc (ČEZ, a. s.)
 • 13. 10. 2021 v 9:00

pokud máte zájem o přednášku, kontaktujte nás
lucie.grusova@skoda-js.cz

Globální pohled na energetiku v současném světě, nutnost uvědomění si hodnoty dostupné energie a důležitosti jejího dostatku, dostupnosti zdrojů a jejich vyčerpatelnosti, to vše je obsahem této přednášky. Ta dále stručně představí všechny typy zdrojů energetického mixu a jejich výhody a nevýhody. V přednášce je také srozumitelný výklad principu a práce jaderné elektrárny. Popíše štěpnou reakci, způsoby jejího řízení, základní komponenty jaderné elektrárny a jejich funkci a soustředí se na bezpečnost jaderné elektrárny a její místo v energetickém mixu. Přednáška je doprovázená promítáním atraktivní prezentace fotografií, grafů a kreseb.

Životní prostředí a radioaktivní odpady

 • přednášející Jan Karlovský (SÚRAO)
 • 20. 10. 2021 v 9:00

pokud máte zájem o přednášku, kontaktujte nás
lucie.grusova@skoda-js.cz

Provoz jaderných zařízení, nejen jaderných elektráren, a jejich vyřazování z provozu po ukončení životnosti produkuje velké množství radioaktivních odpadů nebo jen potenciálně radioaktivních materiálů. Část těchto materiálů může byt uvolněna do životního prostředí bez nutnosti jejich dlouhodobého skladování pod kontrolou, jiná část musí být dlouhodobě bezpečně skladována.

A jaké jsou perspektivy, můžeme se spolehlivě těchto odpadů zbavit?

Přednáška rovněž obsahuje informaci o cestě uranu od těžby, přes obohacovací proces, výrobu jaderného paliva, ozáření v jaderném reaktoru až po způsoby nakládání s použitým palivem od okamžiku vyvezení z jaderného reaktoru.

Na výstavě uvidíte

 • Modely reaktorů
 • Modely kontejnerů na použité palivo
 • Model hlubinného úložiště
 • Mlžnou komoru
 • Maketu palivové kazety reaktoru VVER 1000
 • Měřič radioaktivity
 • a mnoho dalšího...

                                       Sponzoři konference 2021

  

                                                                                                        GENERÁLNÍ PARTNER

                                                                                                   bm_skodajs_logo_rgb_logo_color                

            

                                                                                                         PLATINOVÝ PARTNER

                                                                                                                   

                                                                                      GOLD_KHNP

                                                                                                            

                                                                                                                ZLATÍ PARTNEŘI

                                                   

                    EDF        GOLD_Westinghouse                      Rosatom

  

                                                                                   UJV group              JAVYS

 

                                                                                                       

                                                                                                            STŘÍBRNÍ PARTNEŘI

                                                           

                                                                                              

                                            TES               ZAT              ČNS            Rolls-Royce

    

                            Doosan Škoda Power           SILVER_Atommuzeum - black                   SÚRAO


Mediální partneři konference

                                                                                 All for_Power            Atominfo.cz                     Jaderná energie


Fotogalerie


                 Prezentace a videozáznamy - konference 2020

 

23. 9. 2020 / 1. den konference

10:00 Zahájení

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor Západočeské univerzity v Plzni

garant JD 2020 – Ing. Jan Zdebor, CSc. (proděkan FST/ZČU)

Zahájení moderuje Mgr. Kamila Kolářová, vedoucí odboru vnějších vztahů ZČU.

videozáznam zahájení zde

10:30–12:30 Plenární zasedání

PhDr. Tomáš Ehler, MBA – ředitel odboru jaderné energetiky MPO - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Vladivoj Řezník – člen týmu vládního zmocněnce pro JE - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Petr Závodský – předseda PAS a generální ředitel EDU II, a. s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. František Krček – místopředseda PAS a GŘ ŠKODA JS a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc. – ČVUT/FJFI - předseda CENEN - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Plenární zasedání moderuje Ing. Jan Zdebor, CSc. (proděkan FST/ZČU).

Jednání v sekcích
13:30–15:30 1. SEKCE „Nové projekty a technologie pro JE“

odborný garant: doc. Ing. František Hezoučký, Ph.D., ZČU

CGNPC (Čína) - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

KHNP (Jižní Korea) - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

ROSATOM (Rusko) - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

EdF (Francie) - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

16:00–18:00 2. SEKCE „SKŘ pro JE – současný stav a vývojové perspektivy“

odborný garant: Ing. Karel Stočes, ZAT a.s.

Ing. Karel Stočes, ZAT a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Tomáš Záruba, ŠKODA JS a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Jiří Matoušek, dataPartner s.r.o. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc., Fakulta aplikovaných věd ZČU - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Petr Burian, Fakulta elektrotechnická ZČU - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

24. 9. 2020 / 2. den konference

9:00–11:00 3. SEKCE „Nové materiály a technologie pro JE“

odborný garant: RNDr.Milan Brumovský, CSc., ÚJV Řež, a.s.
odborný garant: Ing. Jiří Žďárek, CSc., ÚJV Řež

Ing. Jiří Žďárek, ÚJV Řež a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Martin Ševeček, Ph.D., FJFI ČVUT; ALVEL a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Ladislav Benýr, ŠKODA JS a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Antonín Rudolf, ŠKODA JS a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

11:30–13:30 4. SEKCE „Vyřazování JE a dlouhodobé skladování RAO“

odborný garant: Ing. Jan Jílek, ŠKODA JS a.s.

Ing. Jiří Marek, prezident spolku Jaderní veteráni - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Václav Svoboda, ŠKODA JS a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Michal Mikulášek, ŠKODA JS a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. František Huptych, ÚJV Řež, a.s. - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

14:00–16:00 5. SEKCE „Turbíny pro jaderné elektrárny a odběr tepla pro dálkové vytápění“

odborný garant: Ing. Jiří Fiala, Doosan Škoda Power

Dr. Ing. Jaroslav Synáč, Fakulta strojní ZČU - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Martin Zoubek, Doosan Škoda Power - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Tomáš Radnic, Ústav termomechaniky AV ČR - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

Ing. Petr Neuman, CSc., NEUREG sdr. Praha - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde

doc. Ing. Radek Škoda, Ph.D., ČVUT - prezentace zde, videozáznam vystoupení zde