ŠKODA JS a.s. CENEN ZČU Plzeň

JADERNÉ DNY 2020 na ZČU v Plzni 23. 9. - 27. 10.

Zajímá vás jaderná energie?

Znáte energetické problémy současnosti?
Chcete vědět, jak funguje jaderný reaktor?
Je jaderná energie bezpečná?
Ekologická? Užitečná? Zjistěte to sami!
Navštivte originální výstavu v prostorách ZČU v Plzni.

Soutěže o tablety při každé prezentaci

Přednáší experti z oboru

Přednáší experti z oboru

Soutěže
o tablety při každé prezentaci

Vážení příznivci Jaderných dnů!

Rádi bychom Vám poděkovali za Vaši podporu této akce. Jak ale víte v souvislosti se šířící se nákazou koronavirem COVID-19 vyhlásila vláda ČR ve čtvrtek 12. března na dobu 30 dnů nouzový stav. Tím se, bohužel, zásadně mění podmínky pro přípravu a realizaci letošního ročníku Jaderných dnů. Na základě aktuální situace týkající se šíření koronaviru a v očekávání dalších postupně zaváděných opatření jsme se rozhodli posunout termín konání celé akce Jaderné dny 2020 i její úvodní konference.

Nový termín konání Jaderných dnů: 23. září - 27. října 2020
Nový termín úvodní konference: 23. – 24. září 2020

Děkujeme Vám za pochopení a doufáme, že se budete moci zúčastnit i v novém podzimním termínu!

Tématické prezentace pro střední školy

Žijeme v poli záření

 • přednášející zástupce Katedry jaderných reaktorů FJFI ČVUT
 • 30. 9. 2020

pokud máte zájem o přednášku, kontaktujte nás
lucie.grusova@skoda-js.cz
+420 378 042 356

Pojem „záření“ je často spojován s obavami z provozu jaderných elektráren. Málokdo si však uvědomuje, že zemský povrh, fauna i flora jsou tvořeny také radioaktivními prvky. Všechny živé organizmy jsou navíc vystaveny záření, které přichází z vesmíru. Přesto se člověk v tomto prostředí vyvinul a žije spokojeně a bez zdravotních následků. Zdroje radioaktivního záření si často spojujeme s provozem jaderných elektráren, ale významné uplatnění ionizujícího záření lze nalézt v průmyslu, chemii, biologii a medicíně. Každý z nás byl někdy na rentgenu, nebo slyšel o počítačové tomografii a magnetické rezonanci. Ionizující záření se využívá pro nedestruktivní testování materiálů, měření tloušťek polotovarů nebo také v hlásičích požárů, sterilizaci potravin a jiné Přestože je využití ionizujícího záření velmi široké a pomáhá nám v různých odvětvích lidské činnosti nelze zanedbat jeho potenciální nebezpečnost. Jakou dávku záření dostaneme při lékařském vyšetření nebo při návštěvě jaderné elektrárny? A co přírodní radionuklidy, které nás obklopují?

Od přírodního jaderného reaktoru k jaderné energetice

 • přednášející Ing. Jan Zdebor, CSc. (ZČU)
 • 7. 10. 2020

pokud máte zájem o přednášku, kontaktujte nás
lucie.grusova@skoda-js.cz
+420 378 042 356

Prvním konstruktérem jaderného reaktoru schopného udržet štěpnou řetězovou reakci nebyl paradoxně člověk, ale sama příroda. V africké oblasti známé pod názvem Okolo se nacházelo několik jaderných reaktorů přímo v přírodě. Přednáška se zaměřuje na historický popis fyzikálního fenoménu štěpení od těchto prvních přírodních reaktorů, přes první pokusy umělého spuštění štěpné řetězové reakce až po dnešní masové využívání jaderné energie v energetice. To vše a ještě mnoho dalšího je obsahem této přednášky. Přednáška je doprovázená promítáním atraktivní prezentace fotografií, grafů a kreseb.

Mýty a fakta o jádru (+ Fukušima 9 let poté)

 • přednášející doc. Ing. Václav Dostál, Ph.D. (ČVUT)
 • 14. 10. 2020

pokud máte zájem o přednášku, kontaktujte nás
lucie.grusova@skoda-js.cz
+420 378 042 356

Havárie v japonské jaderné elektrárně Fukušima důrazně upozornila na rizika spojená s využíváním jaderné energie. V některých zemích měla zásadní vliv na další provoz jaderných elektráren.

V souvislosti s využíváním jaderné energie se stále vytváří mýty o zásadním vlivu na životní prostředí spojené s využíváním jaderné energie. Zodpovědné posuzování rizik spojených s využíváním jaderné energie je součástí této přednášky. Zahrnuje rovněž informaci o havárii v elektrárně Fukušima, shrnuje současný stav elektrárny a zabývá se událostmi po celém světě, které následovaly jako reakce na havárii. Přednáška je doprovázená promítáním atraktivní prezentace fotografií, grafů a kreseb.

Energetický mix a role jaderné energetiky

 • přednášející Ing. Jiří Tyc, ČEZ, a.s.
 • 21. 10. 2020

pokud máte zájem o přednášku, kontaktujte nás
lucie.grusova@skoda-js.cz
+420 378 042 356

Globální pohled na energetiku v současném světě, nutnost uvědomění si hodnoty dostupné energie a důležitosti jejího dostatku, dostupnosti zdrojů a jejich vyčerpatelnosti, to vše je obsahem této přednášky. Ta dále stručně představí všechny typy zdrojů energetického mixu a jejich výhody a nevýhody. V přednášce je také srozumitelný výklad principu a práce jaderné elektrárny. Popíše štěpnou reakci, způsoby jejího řízení, základní komponenty jaderné elektrárny a jejich funkci a soustředí se na bezpečnost jaderné elektrárny a její místo v energetickém mixu. Přednáška je doprovázená promítáním atraktivní prezentace fotografií, grafů a kreseb.

Životní prostředí a radioaktivní odpady

 • přednášející Jan Karlovský (SÚRAO)
 • 27. 10. 2020

pokud máte zájem o přednášku, kontaktujte nás
lucie.grusova@skoda-js.cz
+420 378 042 356

Provoz jaderných zařízení, nejen jaderných elektráren, a jejich vyřazování z provozu po ukončení životnosti produkuje velké množství radioaktivních odpadů nebo jen potenciálně radioaktivních materiálů. Část těchto materiálů může byt uvolněna do životního prostředí bez nutnosti jejich dlouhodobého skladování pod kontrolou, jiná část musí být dlouhodobě bezpečně skladována.

A jaké jsou perspektivy, můžeme se spolehlivě těchto odpadů zbavit?

Přednáška rovněž obsahuje informaci o cestě uranu od těžby, přes obohacovací proces, výrobu jaderného paliva, ozáření v jaderném reaktoru až po způsoby nakládání s použitým palivem od okamžiku vyvezení z jaderného reaktoru.

Nový jaderný zdroj pro ČR – stav přípravy v r. 2020

celostátní odborná konference v rámci zahájení Jaderných dnů

Termín 23. – 24. září 2020 zahájení v 10 hod.

záštitu udělili: místopředseda vlády ČR a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček
a rektor ZČU v Plzni Miroslav Holeček

9:00 - 10:00 "Jaderná snídaně" - setkání účastníků zahájení Jaderných dnů

plenární zasedání 10:30 – 12:30

osloveni byli: Dana Drábová, Tomáš Ehler, Bohdan Zronek, Vladivoj Řezník, Petr Závodský, František Krček, Miroslav Holeček, Tomáš Čechák

Přihláška na konferenci

Jednání v sekcích

1. sekce: Nové projekty a technologie pro JE

23.9. 2020, 13:30 – 15:30

 • Odborný garant:
  Petr Závodský, předseda představenstva a generální ředitel EDU II
 • Oslovení přednášející:
  KHNP (Jižní Korea), Westinghouse (USA), ROSATOM (Rusko), ATMEA (francouzsko-japonské konsorcium), CGNPC (Čína)

2. sekce: SKŘ pro JE – současný stav a vývojové perspektivy

23.9. 2020, 16:00 – 18:00

 • Odborný garant:
  Karel Stočes, ZAT
 • Oslovení přednášející:
  ZAT, dataPartner, ŠKODA JS a další

3. sekce: Nové materiály a technologie pro JE

24.9. 2020, 09:00 – 11:00

 • Odborný garant:
  Milan Brumovský, ÚJV Řež, Jiří Žďárek, ÚJV Řež
 • Oslovení přednášející:
  ŠKODA JS, ČEZ, ÚJV Řež, COMTES, ALVEL

4. sekce: Vyřazování JE a dlouhodobé skladování RAO

24.9. 2020, 11:30 – 13:30

 • Odborný garant:
  Miroslav Božik, JAVYS (vyřazování JE), Jan Prachař, SÚRAO (dlouhodobé skladování RAO)
 • Oslovení přednášející:
  JAVYS, ŠKODA JS, SÚRAO, ÚJV Řež a další

5. sekce: Turbíny pro jaderné elektrárny a odběr tepla pro dálkové vytápění

24.9. 2020, 14:00 – 16:00

 • Odborný garant:
  Jiří Fiala, DOOSAN Škoda Power
 • Oslovení přednášející:
  DOOSAN Škoda Power, AV ČR, NEUREG, ČVUT a další

Sponzoři konference:

                                                                                                ŠKODA JS a.s. - platinový sponzor

                                                                                                                                            ŠKODA JS a.s.                

            

Mediální partneři konference:

                                                                                 All for_Power            Atominfo.cz                     Jaderná energie

Další akce v rámci Jaderných dnů

Becquerel award in Nuclear science

20.5.2020

Na výstavě uvidíte

 • Modely reaktorů
 • Modely kontejnerů na použité palivo
 • Model hlubinného úložiště
 • Mlžnou komoru
 • Maketu palivové kazety reaktoru VVER 1000
 • Měřič radioaktivity
 • a mnoho dalšího...

Fotogalerie